Svensk massage

Svnsk massage göra

  • Ökad blodgenomströmning i hud och slemhinnor
  • Högre smärttolerans
  • Matspjälkningsapparaten fungerar bättre
  • Immunförsvaret förstärks
  • Känslan av oro och ängslan minskar
  • Humör och sömn förbättras
  • Sänkt blodtryck

 
//